Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Mórahalom Csongrád-Csanád megye délnyugati részén, közvetlenül a szerb határmentén, Szegedtől 20 km-re, az 55-ös főközlekedési út mentén fekszik. Az alig több mint 100 éves település a Duna-Tisza közének jellegzetes, homokra terült kisvárosa, amely a sok szempontból hátrányos adottságai mellett figyelemre méltó eredményeket mutatott fel az elmúlt évtizedben. Az állandó népességszám évről évre emelkedik. A CSOK mórahalmi specialitásaival az Önkormányzat még több fiatal párt, családot csábít a kisvárosba. A város lakónépességének növekedése összefüggésben van a település dinamikus fejlődésével és Szeged város közelségével. Helyszínileg a bölcsődénk Mórahalom belvárosában, a központtól 5 percnyi sétára található. A mórahalmi Napköziotthonos Óvoda tőszomszédságában, vele egy helyrajzi számon helyezkedik el. A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2005.08.01-től látja el a bölcsőde fenntartói feladatait. Mórahalom Város Önkormányzata sikeres bölcsődei férőhelybővítéses, TOP-os pályázati tevékenységének köszönhetően, 2021.09.01-től újabb 28 férőhellyel bővült a Huncutka Bölcsőde. Így egyazon telephelyen 106 kisgyermek fogadására alkalmas épületegyüttessel rendelkezik a város. A bölcsőde különlegességei közé tartozik, hogy korábban a bölcsőde tetőterében Játszóház került átadásra, a bölcsődébe járó gyerekek fogadására. Az intézmény működési területe elsődlegesen Mórahalom város közigazgatási területe, szabad kapacitás esetén Magyarország közigazgatási területe.

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást. Kiemelt figyelemmel azon kisgyermekek felvételére, akiket az 1997. évi XXXI. törvény előnyben részesít. Bölcsődénk, mint a gyermekjóléti alapellátáson belül, a gyermekek napközbeni ellátásának része, a kisgyermekeket helyezi középpontba. Természetesen velük együtt, közvetett módon a kisgyermeket nevelő családokra is nagy hangsúlyt fektetünk. A családra, mint komplex rendszerre tekintünk, így nem csak a kisgyermekek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását igyekszünk legjobb tudásunk szerint segíti. Az elmúlt évek folyamán mind szakmailag, mind tárgyi eszközileg minőségi változáson ment keresztül bölcsődénk. A fenntartó Kft. korábban családi napköziket, mini bölcsődét, a családok számára nyitva álló játszóházat is működtetett a jelenlegi telephelyünkön. Az intézményi elnevezésben is módosulás történt, hiszen a sokáig összefoglaló nevén Huncuthalom Gyerekvilág 2021.09.01-től Huncutka Bölcsődére módosult. A módszertani központ által, a korábbi években szervezett képzések, továbbképzések, a kollektíva szakmai megbeszélései a kisgyermeknevelés-gondozás egységét teremtette meg intézményünknél. A kisgyermeknevelői átlagéletkor az utóbbi években nagyban javult, melynek köszönhetően fiatalosabb, lendületesebb lett kollektívánk. Az idősebbek szakmai tapasztalata azonban nélkülözhetetlen a minőségi munkánk terén. A pályázati forrásoknak, az Önkormányzatnak és a jó gazdasági menedzsmentnek köszönhetően a tárgyi eszközállományunk a legkorszerűbbek közé sorolható. Összesen 8 csoportban tudjuk fogadni a 20 hetes – 3 éves korosztályt. Hat csoport egy épületben, kettő pedig közvetlenül a régi épület melletti új épületszárnyban üzemel. A csoportszerkezet kialakításakor az intézményünk vezetője figyelembe veszi a gyerekek korát, nemét és a szülői igényeket. A gyermekek nevelését egy gondozási egységben, azaz két csoportszobában 2-2 fő kisgyermeknevelő végzi. Az ő munkájukat egy fő bölcsődei dajka segíti. A négy bölcsődei egység életének szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez és lehetőség szerint a szülői igényekhez igazított. Ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és a csoportok játékközpontú és tevékenységtémájú szakmai programjai adják.

A bölcsődei kezdés legfontosabb része a beszoktatás folyamata. Az első néhány napban a gyermek szülővel együtt jöhet be az intézménybe, ahol együttesen, fokozatosan fedezhetik fel a bölcsődei élet adta lehetőségeket, játékokat, ismerkedhetnek a környezettel, dolgozókkal és egymással. A napirend, a szokások, a szabályok megismerése, valamint a kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák empatikus, odafigyelő személyisége segíti a közösségbe való beilleszkedést. A gyermekek jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben nevelkedhetnek, kibontakoztathatják a bennük rejlő lehetőségeket. Bölcsődénkben alapérték a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. Intézményünk a jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítja, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő tevékenységekkel. Nagy előnye a mórahalmi bölcsődénknek, hogy évek óta korai fejlesztő segíti heti rendszerességgel szakmai munkánkat, az arra rászoruló gyerekek fejlődését. Hittel valljuk a játék fontosságát, értékét. Hangsúlyozzuk a gyermek fejlődésében betöltött szerepét sok-sok mesével, verssel, mondókával, ének-zenével, mozgással, környezeti neveléssel, bábozással. Főzőkonyhával rendelkezünk, melynek előnyeit naponta négy étkezés alkalmával élvezhetik a kicsik. Diétás ételek jelenleg Zákányszékről érkeznek a Gondozási központ segítségével. A szülők, gyerekek, bölcsődei dolgozók együttlétének élményszerű alkalmai a mini nyílt napok és családi délutánok. Kiemelt feladatuknak tekintjük a hagyományok ápolását, a környezeti nevelést, a mozgásfejlesztést, a zenei fejlesztést, a téli időszakban a jól felszerelt sószobában történő játékot, a nyári vizezést a pancsolóban, a szülőkkel való együttműködést. Cél, hogy a gyerekeknek pozitív érzelmi kötődése által váljon fontossá a környezet megismerése, értékeink és a hagyományaink megóvása, fenntartása, a környezettudatos magatartás kialakítása, valamint az egészséges életmódra nevelés (tisztított vizet és kizárólag 100 %-os tartósítószer mentes gyümölcsleveket isznak a gyerekek, Zepter levegőtisztítót használunk minden egységben). Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, mely összefogás évről évre szép példája, a gyermekért való közös tevékenykedésnek. A gyerekek és szülők megelégedettsége, a családban megszületett újabb gyerek bölcsődébe történő beíratása, kellő bizonyosság arra, hogy jól végezzük munkánkat. A kitűzött cél érdekében kollektívánk képes az állandó megújulásra, változásra.